Uutiset

29.6.2017Suomalainen Limousin hyvin edustettuna Interbeefin jalostuslistoillaLue lisää »15.5.2017Sonnihuutokaupan tuloksetLue lisää »18.4.2017Huutokauppasonnien tiedot täsmentyneetLue lisää »

Projekt

Projekt har slutit 30.4.2013

Projektbeskrivning

Nostetta Naaraista är ett projekt för att utveckla näringen som får finansiering från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Dess diarienummer är 1174/3560/2010 och genomföringstiden är 1.10.2010 - 31.10.2012. Kasvattajaosuuskunta Limousin (KoLim) som grundats enkom för projketet administrerar projektet.

Nostetta Naaraista är en fortsättning på UnikFestival-utredningsprojektet som administreras av Suomen Limousinkasvattajat r.f. och där man gick igenom den danska, norska och franska köttförsäljningsmodellen. Detta utredningsarbete avslutades på våren 2010.

Försäljningsmodellen konstaterades vara fungerande på ifrågavarande områden vilket uppmuntrade till att fortsätta utvecklingsarbetet även i Finland.

Projektet riktas främst till gårdar med köttboskap och gårdar som håller på att börja med köttboskap i Birkaland eftersom Birkaland är Limousinkasvattajat r.f: s och Andelslagets hemort och eftersom antalet gårdar med nötboskap i Södra Finland snabbt minskar. Projektet är emellertid öppet för alla intresserade.

Nostetta Naaraista är ett allmännyttigt utvecklingsprojekt. Det här betyder att allt material som produceras under projektet är offentligt och kan utnyttjas och användas inom vilken som helst bransch som där den ansas vara lämplig.

Respons eller frågor om projektet kan sändas per e-post (nostettanaaraista@gmail.com). Om du vill ansluta dig är det enklaste sättet att kontakta andelslaget.

Projektets mål

Nostetta Naaraista driver både uppfödares och konsumenters sak.
Man vill erbjuda uppfödare ett klart koncept som inhämtar kunskap utgående från inhemska utgångspunkter samt samarbetspartners som kan utnyttja fördelarna hos förstklassiga nötköttprodukter i sin egen verksamhet. Det här strävar vi efter genom att bygga, övervaka och bearbeta samarbetet mellan primärproducenter och industrin.

Ett annat viktigt mål är att förbättra gårdarnas ekonomiska situation. För högklassigt kött som säljs under ett visst varumärke är det möjligt att få ett bättre pris än för bulkvaror och – för förstklassiga hondjur som placerar sig väl en jämlik behandling med handjur i den nuvarande ojämlika nötköttkedjan.  

Vi vill erbjuda konsumenterna förstklassigt kött

 • som säljs under ett visst varumärke: konsumenten har möjlighet att känna igen det bland    annat kött i sortimentet
 • som har vissa identifierbara egenskaper: mört, välsmakande och låg fetthalt
 • som är hälsosamt på grund av låg fetthalt: för köttet vi ansöker om Hjärtmärket som berättar om hälsofrämjande effekt  
 • som har jämn kvalitet: konsumenten vet alltid vad han eller hon får

Vi garanterar köttets jämna kvalitet genom att koncentrera oss på en ras. Kvalitetsskillnaderna mellan olika raser skulle försvåra eller till och med omöjliggöra detta. Köksmästare Juha Niemiö sammanfattade skillnaderna på ett bra sätt under sitt föredrag om inhemskt biffkött och restaurangverksamhet vid utbildningsevenemanget för Suomen Limousin kasvattajat i Karstula 13.1.2006. Han konstaterade att: ”för 15 sedan beställde man potatis till restaurangen nu beställer man potatissorter. En likadan utveckling kan ses när det gäller biffkött. Det finns skillnader mellan olika raser och de bäst informerade konsumenterna har redan lagt märke till detta”.

Projektets faser

År 2010

 • Planering av kvigundersökning, val av djur och undersökning. Ålder under 24 mån. kroppsvikt 180 kg–275 kg, formklass minst R+, fettklass 2 (–3)
 • Produktdefinitioner gällande basprodukten (ung nöt)
 • Grafisk planering och inledandet planeringen av webbsidor (genomföring 2010–2012)
 • Förberedande runda med eventuella samarbetspartners

År 2011

 • Precisering av planer och rättsliga frågor
 • Val av samarbetspartner
 • Undersökningsplan för kor som kalvat en gång, val av djur och undersökning. Ålder under 36 mån., kroppsvikt 250 kg–375 kg, formklass minst R+, fettklass 2 (–3)
 • Planering av koundersökning, val av djur och undersökning. Ålder över 36 mån, kropp min, 300 kg, formklass minst R+, fettklass högst 3
 • Precisering av planer tillsammans med samarbetspartner (2011–2012)
 • Inledande finjustering av samarbete på gårdsnivå
 • Uppfödarseminarium i Birkaland (våren)
 • Gemensamma framträdanden tillsammans med samarbetspartners på mässor och andra evenemang.
 • Öppet hus evenemang på gårdsnivå för konsumenter

År 2012

 • Äldre nötdjur ut på marknaden
 • Uppfödarseminarium i Birkaland (våren)
 • Öppet hus evenemang på gårdsnivå för konsumenter
 • Korsjämförelse av informationen som framkommit vid undersökning av kroppar (hösten)
 • Slutrapport och seminarium (hösten)


Kontakta oss! Sänd e-post till adressen nostettanaaraista@gmail.com